Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος για σήμερα Τρίτη, 19 Μαϊου από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Οι υπεύθυνοι ενημερώνουν ότι η επανατροφοδότηση μπορεί να γίνει και νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, ωστόσο οι εγκαταστάσεις και το δίκτυο θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.