Διαβάστε παρακάτω το Πρόγραμμα της Μεγάλης Εβδομάδος για τον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας και του Αγίου Χαραλάμπους Ερινεού. 

                                                 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Ὤρα 7:00-09:45 Ναός Ἁγίας Βαρβάρας  Θεία Λειτουργία

Ὤρα 18:30-20:00 Ναός Ἁγίου Χαραλάμπους  Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ὤρα 18:30-20:00 Ναός Ἁγίας Βαρβάρας  Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

Ὤρα 18:30-20:00 Ναός Ἁγίου Χαραλάμπους  Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Ὤρα 14:45-15:30 Ναός Ἁγίου Χαραλάμπους  Ἀκολουθία τοῦ Εὐχελαίου

Ὤρα 18:00-20:00 Ναός Ἁγίας Βαρβάρας  Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΠΜΤΗ

Ὤρα 7:00-9:00  Ναός Ἁγίου Χαραλάμπους  Ἐσπερινός καί Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου

Ὤρα 17:00-20:00  Ναός Ἁγίου Χαραλάμπους  Ἀκολουθία τῶν Παθῶν

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ὤρα 7:30-11:00  Ναός Ἁγίου Χαραλάμπους Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὠρῶν καί τοῦ Ἐσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως

Ὤρα 18:00  Ναός Ἁγίου Χαραλάμπους  Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου

Λιτάνευσις  Ἐπιταφίου  Ὤρα 19:45 

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Ὤρα 7:00-9:30 Ναός Ἁγίας Βαρβάρας  Ἐσπερινός τῆς Ἀναστάσεως καί Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου

Ὤρα 20:10  Ναός Ἁγίου Χαραλάμπους  Ἐναρξις τῆς Ἀκολουθίας τῆς Παννυχίδος

Ὤρα 21:00 – 10:30 ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ὤρα 17:30-18:30  Ναός Ἁγίας Βαρβάρας Ἐσπερινός τῆς Ἀγάπης

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ὤρα 6:30-09:30 Ναός Ἁγίας Βαρβαρας Θεία Λειτουργία