Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Φιλοπροοδευτικός Όμιλος Λόγγου “Ο Βύρων” δε θα μπορούσε να μην τιμήσει τους Αγωνιστές.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του κατέθεσαν στεφάνια στο Ηρώο δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου.