Ο Φιλοπροοδευτικός Όμιλος Λόγγου καλεί τα μέλη του στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021, στις 7 το απόγευμα

Τα θέματα της Συνέλευσης είναι:

        • Ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του 2020

        • Η εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών που θα αναδείξουν το νέο Δ.Σ. 

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο προαύλιο του Φ.Ο.Λ. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή, στις 20 Ιουνίου, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο.