Τα νέα δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ Αιγίου 

από Δευτέρα έως Σάββατο 

Κυριακές