Ο Φιλοπροοδευτικός Όμιλος Λόγγου καλεί τα μέλη του στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 05-06-2022 και ώρα 7.00μ.μ

Θέματα:

. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός έτους 2021

. Λήψη διαφόρων αποφάσεων

Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του Φ.Ο.Λ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 12-06-2022 την ίδια ώρα ,στον ίδιο χώρο.